Nota prawna

Administratorem danych jest:

  • Slavatrav Michał Dudzicki
  • ul. Świerkowa 5, 05-430 Pogorzel Warszawska
  • NIP: 532-202-95-32
  • rodo@ogrodyslavatrav.pl

Treści zawarte w serwisie internetowym www.ogrodyslavatrav.pl nie stanowią bezpośredniej oferty produktowo-usługowej. Powinny być traktowane wyłącznie jako pomoc przy podejmowaniu decyzji o zamawianiu wybranych produktów i usług.

Strony tego serwisu internetowego zawierają najnowsze i aktualne informacje o naszej działalności. Treść stron oraz cała zawartość serwisu internetowego www.ogrodyslavatrav.pl, tj. zdjęcia, filmy, nagrania, obiekty graficzne i pliki są chronione przepisami prawa autorskiego. Nie wolno ich rozpowszechniać ani publikować bez zgodny autora. Naruszanie praw autorskich jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej zarówno w kraju jak i za granicą.

Na przyszłość zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisu noty prawnej dotyczącej serwisu internetowego www.ogrodyslavatrav.pl